Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego "WARSZAWIANKA" w DUSZNIKACH ZDRÓJ
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w ośrodku WARSZAWIANKA mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym ośrodku, a jednocześnie jago sprawną organizację.


 

1.    Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

2.    Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 16.00, kończymy o godz. 10.00.

3.    Wjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.

4.    Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek, zgodnie z Warunkami rezerwacji i rozliczania zadatku.

5.    Przekazanie i oddanie domku/pokoju/apartamentu następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.

6.    Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco KIEROWNIKOWI Ośrodka.

7.    Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

8.    Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

9.    Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach lub apartamentach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.

10.  Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00 rano.

11.  Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

12.  Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 23:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.

13.  Pobyt ze zwierżątkiem po uzgodnieniu wcześniejszym z KIEROWNIKIEM, opłata 10 zł/doba 

14.  Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony.

15.  Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.

16.  Regulamin pobytu w Ośrodku wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2014 roku.

 

     Załącznikiem do niniejszego Regulaminu są Warunki rezerwacji i warunki rozliczania zadatku.

 

 

 1. Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Dusznikach Zdrój, stanowią warunki Umowy o najem domku, apartamentu lub pokoju. 

 

 1. Informacje na temat Ośrodka Wczasowego WARSZAWIANKA oraz na temat cen usług wypoczynkowych Ośrodka oraz wnoszonych zadatków zawarte są w  Regulaminie Ośrodka Wypoczynkowego oraz na stronie internetowej Ośrodka Wypoczynkowego.
 2.  Przedmiotem rezerwacji są pobyty wypoczynkowe w Ośrodku Wypoczynkowym WARSZAWIANKA w Dusznikach Zdrój
 3. Minimalny okres wynajmu wynosi 2 doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 10.00.
 4. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Umowa o najem domku,pokoju, apartamentu zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia w formie pisemnej, potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie zadatku na poczet rezerwacji pobytu.
 6. Zawarcie umowy poprzedzone jest wstępną rezerwacją danego domku,pokoju dokonaną w siedzibie Ośrodka Wypoczynkowego WARSZAWIANKA  lub w w formie osobistej, telefonicznej albo pocztą elektroniczną. KIEROWNIK Ośrodka informuje o możliwości rezerwacji, o wysokości zadatku wnoszonego na poczet rezerwacji oraz numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść zadatek. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w terminie wskazanym przez kierownika wstępną rezerwację na rachunek bankowy podany w e-mailu potwierdzającym złożenie rezerwacji  lub też bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, z podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby, na którą dokonywana jest rezerwacja oraz rezerwowanego pokoju/domku/ apartamentu oraz okresu rezerwacji.
 7. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku na rachunek bankowy we wskazanym terminie – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą.
 8. Wysokości zadatków wnoszonych na poczet rezerwacji pobytu w Ośrodku zależą od okresu, na jaki dokonywana jest rezerwacja oraz od przedmiotu rezerwacji i wynosić może ½ należnej kwoty za cały pobyt.
 9. Wniesienie zadatku na rachunek bankowy przez klienta równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego WARSZAWIANKA wraz z załącznikiem do Regulaminu.
 10. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. Nie ma możliwości skrócenia terminu w dniu przyjazdu lub w jego trakcie. Opłata jest pobierana za cały pobyt ustalony wcześniej a wpłata reszty ceny za pobyt następuje w dniu przyjazdu.W terminie nie później niż 1 dzień przed pierwszym dniem pobytu Klient może wskazać inną osobę, która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku nie dochodzi do rezygnacji. Osoba przejmująca prawa i obowiązki Klienta musi zostać wskazana przez Klienta na piśmie. Wskazana osoba wchodzi w prawa i obowiązki Klienta.
 12. W przypadku wykorzystania pobytu na warunkach określonych w dokonanej rezerwacji zadatek zaliczany jest na poczet zapłaty należności za pobyt w Ośrodku i stanowi zaliczkę na poczet zapłaty ceny.

 

powrót do strony głównej 

do góry

MAPA

DUSZNIKI ZDRÓJ

.

WARSZAWIANKA © 2018          All Rights reserved. Created by A&M       

Kontakt

 

Ośrodek "Warszawianka"

ul. Podgórze 17

57- 340  Duszniki - Zdrój    

 

Tel. stacjonarny: +48 74 8669 660

Tel. kom:  697 767 022

e - mail: warszawianka-17@wp.pl

Podgórze 17,  57- 340  Duszniki - Zdrój

warszawianka-17@wp.pl

74 8669660 / 697 767 022

adres
telefon
e-mail